Gebedsintenties juni 2019

De gebeds- en misintenties voor juni zijn:

Zondag 2 juni
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks, Willlem Klunder, Alex Meijerink, Herman Mulder, Dinie ten Velde-Haarman namens de wijkbezorgers, Rudolf Huizinga

Zaterdag 8 juni
Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Jan de Baar, Paula Haarman, Albertus Rutgers, Jaargetijde Marijke Windmeijer-van der Arend, Alex Meijerink, Dinie ten Velde-Haarman namens de kerkschoonmakers, Rudolf Huizinga

Zaterdag 15 juni
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Overl. Moeder en Bonnema, Willem Klunder, Alex Meijerink, Dinie ten Velde-Haarman namens de wijkbezorgers

Zondag 23 juni
Jaargetijde Hein Hiethaar, Anthonius Wolters, Willem Klunder, Dinie ten Velde-Haarman namens de kerkschoonmakers, pastoor Sloot, Marie Voskamp

Zondag 30 juni
Dinie ten Velde-Haarman namens de wijkbezorgers, Franciscus Ignatius Maria van haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Pastor van ’t End


Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk.
De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie.
Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 3030 01 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe