Gebedsintenties maart 2018

Zondag 4 maart
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Oostewechel, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Maria Antonia Johanna Smit-Berns, Adriana Schaafsma-Swaen, Frans Marsman

Zondag 11 maart
Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Johannes Stoelinga, Joop Roelofsen, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks, Maria Antonia Johanna Smit-Berns, Adriana Schaafsma-Swaen, Frans Marsman

Zondag 18 maart
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Jaargetijde Geert van der Linde, Ferdinand Geene, Lev. en overl. fam Roelofs-Huisman, Johannes Stoelinga, Overl. ouders Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp en Johanna Maria Groot Koerkamp-Klunder, Maria Antonia Johanna Smit-Berns, Adriana Schaafsma-Swaen, Frans Marsman

Zaterdag 24 maart
Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Bennie Hakvoort, Jan de Baar, Pastoor Grondhuis, Pastor van ‘t End, Maria Antonia Johanna Smit-Berns, Adriana Schaafsma-Swaen, Frans Marsman

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 3030 01 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe