Gebedsintenties november 2019

De gebedsintenties voor de maand november zijn:

Zaterdag 2 november
Overl. ouders Jansen -Gabriél, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp- Hendriks, Wim Hakvoort, Geert van der Linde, Gerrit Groot Koerkamp, Bennie Hakvoort, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Greet Berghuis-ten Boekhorst, Annie Brouwer-Haverkamp, Doortje Jansen-Thijssen

Zondag 10 november
Jan de Baar, Willem Klunder, Lev. en overl. leden van het Parochieel Koor, Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Marijke Windmeijer-van der Arend, Greet Berghuis-te Boekhorst, Gerrit Johannes Westervoorde, Annie Brouwer-Haverkamp, Doortje Jansen-Thijssen

Zaterdag 16 november
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Annie Hiethaar-Wichers, Dinie ten Velde-Haarman, Greet Berghuis-te Boekhorst, Annie Brouwer-Haverkamp, Doortje Jansen-Thijssen

Zondag 24 november
Pastor van ’t End, Franciscus Ignatius Maria van Haaren- Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Pastoor Grondhuis, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Albertus Rutgers, Greet Berghuis-te Boekhorst, Annie Brouwer-Haverkamp, Doortje Jansen-Thijssen

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 303 001 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe

Speak Your Mind

*