Geloven Nu start 16 februari

Olijfboom

Olijfboom

In het voorjaar 2015 gaat van start de gespreksgroep ‘Geloven Nu‘ op maandag 16 februari, om 20.00 uur te Lochem. 

“In gesprek”

In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in hun leven. Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en een ander niveau te zoeken. Een niveau waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en daarmee met de Ander. De gesprekken ontstaan aan de hand van de vragen in het boekje, maar kunnen ook een eigen leven gaan leiden. Een goed groepsproces is belangrijker dan alle vragen verplicht doornemen.

“Geduld en ongeduld”
Geloven Nu deel 13 kijkt vanuit drie invalshoeken: geduld met jezelf, geduld met anderen en geduld met God. Hier zijn Bijbelse passages bij gezocht die mogen helpen om over dit thema goede gesprekken te hebben. “Geduld met anderen is liefde, geduld met jezelf is hoop, geduld met God is geloof” is een uitspraak van de Egyptische advocaat en kopt Adel Bestavros.

Het programma ziet er als volgt uit:
Maandag 16 februari: “Onvruchtbare vijgenboom”, Lucas 13:6-9

Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7 Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” 8 Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, 9 misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.””

Belangstellenden zijn welkom.Volgende data – zet ze in uw agenda:
– Maandag 16 maart: “De vasthoudende weduwe”, Lucas 18:1-8
– Maandag 20 april: “De maaltijd geduldig vieren”, 1 Korintiërs 11:17-34
– Maandag 18 mei: “Nog te bepalen”
– Maandag 22 juni: “Nog te bepalen”

Aanschafprijs van het Geloven Nu boekje (nr. 13) is € 15,00 (Adveniat.nl)

Waar?
Parochiecentrum, Kastanjelaan 33 te Lochem
Aanvang om 20.00 uur