Gezamenlijke Ziekenzalving 30 mei 2012

Dierbare Medegelovigen,

Ook dit jaar is het weer mogelijk om samen de ziekenzalving -het Sacrament der Zieken- te vieren en te ontvangen: een heilzaam teken voor iedereen die reeds op leeftijd is of langdurig ziek is.
Van harte bent u uitgenodigd om samen Eucharistie te vieren op woensdag 30 mei a.s. om 10.00 uur in onze Kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Joppe.

Vroeger noemde men dit Sacrament het H. Oliesel en wachtte men totdat het moment van sterven bijna een feit was. Daarom is de Kerk teruggekeerd tot de kern van dit Sacrament: een teken van kracht en ondersteuning van God voor ieder mens die ziek is of op een leeftijd gekomen is. Dan kan het heilzaam zijn dit H. Sacrament te ontvangen. Er staat immers te lezen bij de apostel Jacobus: Is iemand van u ziek? Laat hij de priesters van de geloofsgemeenschap roepen… zij moeten een gebed bij de zieke uitspreken en de zieke met olie zalven in de naam van de Heer… En het zal de zieke goed doen!

Het mooie is dat men zodoende dit Sacrament ook bewust kan ontvangen. En dat kan nu in aanwezigheid van familie of goede vrienden te midden van onze medeparochianen tijdens het vieren van de Eucharistie. Zo delen we samen in het teken van hoop en overgave aan God, die Liefde is en ons nooit in de steek zal laten. Hij zal met ons zijn tot over de lichamelijke dood heen, zoals we ook vieren met Pasen.
Het is ook raadzaam om niet te wachten tot een kritiek moment, omdat wij als priesters in een grote parochie helaas niet altijd op zo’n moment beschikbaar te zijn, hoe graag we dat ook zouden willen! Het is goed om samen met anderen te vieren dat God ons Liefdevol nabij wil zijn en om  het Sacrament met persoonlijke aandacht te ontvangen. Overlegt U gerust met uw familie of U met ons mee wilt vieren en de Ziekenzalving wilt ontvangen. Van harte nodigen wij iedereen uit voor deze viering en hopen U er te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de Werkgroep Gezamenlijke Ziekenzalving
Pastoor F. Hogenelst

p.s. Voor opgave en vervoer kunt u bellen: tel. 0575-494221 (op dinsdag of woensdag van 9.30 tot 11.30 uur).