Gesterkt op weg…

Op woensdag 7 juni is dit jaar de gezamenlijke ziekenzalvingsdienst in onze Joppekerk gevierd. Pastoor H.Scheve ging hierin voor. Het Sacrament werd door 13 mensen ontvangen. Ons kerkkoor heeft mooi gezongen en het was een indrukwekkende kerkdienst. We hopen dat de mensen er zowel lichamelijk als geestelijk baat bij zullen hebben. Werkgroep Ziekenzalving

Opgave voor Ziekenzalving

Woensdag 7 juni a.s. zal in een speciale Eucharistieviering waarin pastoor Harry Scheve voorgaat, het H.Sacrament van de Ziekenzalving worden toegediend. Ouderen, zieken en mensen die daar ook aan willen deelnemen, kunnen zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van de Joppekerk, telefoonummer 0575-494221 . Elke maandag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur is […]

Ziekenzalving

Op donderdag 19 mei werd in de Joppekerk de gezamenlijke Ziekenzalving gevierd. Pastoor Scheve ging voor in de gezongen Eucharistieviering, waarin 10 mensen het Sacrament ontvingen. We hopen, dat het hen zowel lichamelijk als geestelijk goed zal doen. Werkgroep Ziekenzalving.

Uitnodiging ziekenzalving

Op donderdag 19 mei is er weer een gemeenschappelijke viering om mensen in de gelegenheid  te stellen de ziekenzalving te ontvangen. Ook als u (nog) niet de ziekenzalving wilt ontvangen bent u van harte uitgenodigd om de Eucharistie met ons mee te vieren, mee te bidden en te zingen!  Het mooie is dat men dit Sacrament […]

Aanmelding Ziekenzalving

Op donderdag 19 mei a.s. om 10.00 uur is in de Joppekerk een gezongen Eucharistieviering met een gezamenlijke ziekenzalving. De voorganger is pastoor H. Scheve. Ouderen, zieken en mensen die daar ook aan willen deelnemen, kunnen zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van de Joppekerk. Telefoonnummer 0575 49 42 21. Openingstijden Secretariaat is op maandag en donderdag […]

Gezamenlijke ziekenzalving op 19 mei

Op donderdag 19 mei a.s. 10.00 uur wordt in onze geloofsgemeenschap te Joppe weer een gezamenlijke ziekenzalving gehouden. Ouderen, zieken en mensen die daartoe behoefte gevoelen kunnen zich hiervoor opgeven. U wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat te Joppe en te bellen met het telefoonnummer 0575 494221. De openingstijden zijn : maandag en donderdag […]

Ziekenzalving

Op woensdagmorgen 11 juni 2014 was er een H.Eucharistieviering in onze Joppekerk waarin pastoor Hogenelst voor ging en het parochiele koor haar medewerking verleende. In de mooie dienst ontvingen twaalf parochianen het H.Sacrament der Zieken. Het was een zeer gevoelvolle viering en we hopen dat men zich er door gesterkt mag weten. Werkgroep Gezamenlijke Ziekenzalving   […]

Vooraankondiging Ziekenzalving 11 juni

Pastoor Hogenelst zal op woensdag 11 juni aan hen die dat willen het Sacrament van de Ziekenzalving toe dienen. Volgende jaren zal dit door meerdere geloofsgemeenschappen gezamenlijk worden georganiseerd. Dit jaar helaas dus voor het laatst door onze eigen geloofsgemeenschap Joppe. Heeft u een vraag over de ziekenzalving, dan verzoeken wij u zich te wenden tot het […]

Ziekenzalving 11 juni

Dit jaar zal pastoor Hogenelst op woensdag 11 juni aan hen die dat willen het Sacrament van de Ziekenzalving toe dienen. Volgende jaren zal dit door meerdere geloofsgemeenschappen gezamenlijk worden georganiseerd. Dit jaar helaas dus voor het laatst door onze eigen geloofsgemeenschap Joppe. Krijgt u geen persoonlijk bericht en wilt u zich toch aanmelden, dan verzoeken […]

Ziekenzalving

Zoals u weet hebben we een aantal jaren de gezamenlijke ziekenzalving georganiseerd op de woensdag na Pinksteren. Helaas hebben wij moeten constateren dat vorig jaar de belangstelling hiervoor gering was. Daarom hebben we besloten dit jaar de ziekenzalving over te slaan. Wij hopen dan dat er volgend jaar  weer genoeg aanmeldingen zullen zijn voor deze […]