Groet mgr. Eijk bij begin Paastriduüm

Bij het begin van het Paastriduüm 2010 heeft aartsbisschop Eijk een tekst uitgereikt.  Hierin staat mgr. Eijk ook stil bij het nieuws rond het seksueel misbruik.