Herdenking Kerkwijding 6 mei

Kruisje Wijding Kerk

De zon scheen en de vlag en kerkelijke wimpel hingen in top op zondag 6 mei jl.

In een feestelijke viering, waarin pastor Ed Wassink voorging, herdachten we in ons lustrumjaar – 150 jaar Joppe – de wijding van de kerk en het altaar door Kardinaal Simonis in 1994.

In de prachtig gezongen Eucharistieviering zegende pastor Ed Wassink het water ter herdenking van ons doopsel. In zijn overweging gaf hij aan dat alles in het leven draait om de LIEFDE, agápi in het Grieks, caritas in het Latijn. De  liefde als zorg voor de ander en moge dat de bron zijn voor de kerk met haar levende stenen om zo samen de geloofsgemeenschap vorm te blijven geven.

Wij bidden dat Gods Geest mag blijven waaien en neer mag dalen in Joppe om samen verder te gaan.

Tip : Volgende feestelijke viering is op zondag 29 juli om 9:30 uur waarbij zal voorgaan pastor Paul Brenninkmeijer. In Zutphen is pastor Brenninkmeijer kapelaan geweest.