In memoriam Joop Bles

Joop Bles 1939 - 2015

Joop Bles *23-12-1938  –  †2-4-2015

Joop voelde zich zeer verantwoordelijk

Groot is de leegte en het verdriet, mooi zijn de herinneringen.
Na een korte ziekte periode is onze medeparochiaan en stille werker op de achtergrond, Joop Bles, op 2 april 2015 overleden.

Zingen
In de jaren ‘70 werd de Kapel van ‘t Spijk opgeheven en de parochianen van Eefde werden verzocht om naar de kerk in Zutphen te gaan. Veel parochianen uit Eefde, waaronder Thea en Joop, zagen dat niet zitten en werden parochianen in Joppe. Daar werden ze met open armen ontvangen. De meesten van hen gingen gelijk al vrijwilligerswerk doen in Joppe. Joop en Thea gingen bij het koor en waren hierin zeer actief.

Tuin & Kerkhof
Toen Joop op 60 jarige leeftijd met de VUT ging, sloot hij zich aan bij de tuinploeg. Eerst samen met Hein Huis in “t Veld en later alleen, nam hij de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de tuin en het kerkhof. Joop nam daarna ook de administratie en het beheer van het kerkhof over. In die periode moesten alle gegevens van het kerkhof i.v.m. een wetswijziging opnieuw op de computer worden gezet en alle gegevens uitgebreid vermeld worden.

Dit was een grote klus. Joop vertelde dat hij wel een paar rol behang (als papier) hiervoor nodig had, zoveel moest er veranderd en aangepast worden. Daarna kwam de grote renovatie van het kerkhof, het ruimen van de graven en nabestaanden moesten ingelicht worden. Mede door zijn uitstekende administratie, zorgvuldigheid en de omgang met de mensen is dit prima gelukt. En bij zijn werkzaamheden steunde Thea hem. Zij was zijn steun en toeverlaat. Een paar jaar geleden heeft Joop zich als kerkhofbeheerder teruggetrokken maar het onderhoud van de tuin en kerkhof bleef hij doen.

Joop
Met veel enthousiasme heeft hij zich elke woensdagmiddag ingezet voor het onderhoud van het kerkhof en de tuin. Waren de werkzaamheden niet klaar door slecht weer of anderzijds, dan kwam Joop een dag later wel even terug om het af te werken. Hij voelde zich zeer verantwoordelijk.
Joop werkte vooral op de achtergrond. Hij was parochiebladbezorger, achterwacht-vertegenwoordiger, koorlid, verzorger van de binnen kerststal. Als je hem ergens voor vroeg was de uitdrukking, “ik kan niet” niet aan de orde.

Een man met een gouden hart.

Wij als parochianen van Joppe willen de zeer prettig herinnering aan Joop voort laten leven.
Wij wensen Thea en de Kinderen veel sterkte bij het grote verlies.

Jan Wagenmans,
Voorzitter Locatieraad Joppe


Hein Huis in 't Veld en Joop Bles

Hein Huis in ’t Veld en Joop Bles

Joop is op 2 april 2015 na een korte heftige ziekte overleden. Hij werd 76 jaar oud. Joop was lid van het gemengd koor. Joop was er altijd, hij stond altijd klaar om op tijd in te zetten en hij had altijd de juiste begintoon. Hij was ook één van de laatsten van ons die het Gregoriaans nog van het blad kunnen zingen.

Joop stond letterlijk achteraan in het koor. Hij stond niet graag op de voorgrond, ook niet bij andere gelegenheden maar hij was wel actief en betrokken en één van onze belangrijkste krachten, alleen al zijn betrouwbaarheid. Je kon op hem vertrouwen. Problemen zag hij vaak al van te voren aankomen en dan waarschuwde hij.

Joop hield niet van drukte maken, niet van problemen maken. Integendeel, hij was veel beter in het oplossen van problemen. Hij zocht daarbij nooit het conflict; hij was een man van harmonie, hij verbond mensen door zijn goede voorbeeld en hij bleef daarbij altijd een heer.

Koor (2017)

Joop en Thea zijn lid van het koor in Joppe vanaf de opheffing van de kapel van het Spyk in Eefde. Ze werden als deserteurs gezien door de pastoor aldaar, omdat die het koor graag naar Zutphen wilde laten komen; later zijn ze wel in ere hersteld. Nadat Joop met de VUT ging, heeft hij naast het koorlidmaatschap veel ander werk verricht voor de parochie. Hij heeft jarenlang het kerkhof beheerd en geholpen de zaak administratief van de grond af opnieuw te organiseren. Hij heeft ook jarenlang deel uitgemaakt van de tuinploeg en was tevens hun voorman. Hij bezorgde het parochieblad, hij was achterwacht voor contact met de parochie en hij bouwde de kerststal in de kerk. En als hem tussendoor iets extra’s gevraagd werd, zei hij nooit “nee”. En alles wat hij deed, deed hij met grote precisie en betrokkenheid.
Zo herinneren wij ons Joop. De lege plek die hij achterlaat, herinnert ons aan iemand die zich binnen de parochie eigenlijk altijd positief opstelde.

Namens de leden van het Parochieel Koor
Jo Oosterwegel, voorzitter