Kerkbalans 2013

Geachte  medeparochianen,

Onze  Geloofsgemeenschap Joppe vormt een hechte gemeenschap, die we met elkaar al 145 jaar  in stand houden . Een team van  140 vrijwilligers ondersteunt het vele werk.

Wij zijn u zeer dankbaar, dat u  de afgelopen jaren met uw bijdrage onze gemeenschap hebt ondersteund.

Ondanks  uw gulle giften nemen de opbrengsten uit collectes en uw bijdragen helaas af door de terugloop van het aantal parochianen en de bijzondere vieringen. Deze trend zal zich naar verwachting doorzetten in de komende jaren. Wij rekenen daarom dit jaar ook weer op uw gulle bijdrage. Ons bankrekening nummer is  32.23.03.001  t.n.v .  R.K. Kerkbestuur Joppe.

Bijgesloten is een overzicht van de staat van baten en lasten met enige toelichting. Heeft u hierover nog vragen of wenst u een gift te doen via een notariële akte dan neemt u contact op met de heer J. Roes, penningmeester. U kunt hem bellen op het telefoonnummer 0575 – 49 07 11 of u mailt naar [email protected]

Met vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. Wij bedanken u alvast voor uw grote betrokkenheid en  medeverantwoordelijkheid in het jaar dat voor ons ligt.

De Locatieraad