Kerkbalans 2015

R.K.- Parochie HH. 12 apostelen Joppelaan 71 A Joppe, Januari 2015 Geachte medeparochianen, Onze Geloofsgemeenschap Joppe vormt een hechte gemeenschap, die we met elkaar al 147 jaar in stand houden. Een team van 140 vrijwilligers ondersteunt het vele werk. Deze brief wordt gestuurd naar 500 gezinnen. In 2014 heeft de helft van de gezinnen een kerkbijdrage […]

Kerkbalans 2013

Geachte  medeparochianen, Onze  Geloofsgemeenschap Joppe vormt een hechte gemeenschap, die we met elkaar al 145 jaar  in stand houden . Een team van  140 vrijwilligers ondersteunt het vele werk. Wij zijn u zeer dankbaar, dat u  de afgelopen jaren met uw bijdrage onze gemeenschap hebt ondersteund. Ondanks  uw gulle giften nemen de opbrengsten uit collectes […]

Herinnering Kerkbalans 2012

door Jan Roes, penningmeester Veel leden van onze geloofsgemeenschap hebben een bijdrage voor Kerkbalans 2012 toegezegd en betaald. Hiervoor onze hartelijke dank. Onze geloofsgemeenschap heeft deze bijdragen hard nodig. Van enige leden hebben we wel een toezegging gekregen, maar hun bijdrage is nog niet ontvangen. Met dit bericht wil ik deze leden oproepen alsnog het toegezegde bedrag over te […]

Kerkbalans 2010

Geachte Medeparochianen, Als leden van de Geloofgemeenschap Joppe vormen wij een hechte gemeenschap, die we samen sinds 1868 in stand gehouden hebben. Een team van 140 vrijwilligers ondersteunt deze geloofsgemeenschap op velerlei manieren. Velen van u hebben de afgelopen jaren middels uw bijdrage de gemeenschap financieel geholpen. Hiervoor zijn we u zeer dankbaar. Met deze bijdrage hebt u […]