Herinnering Kerkbalans 2012

door Jan Roes, penningmeester

Veel leden van onze geloofsgemeenschap hebben een bijdrage voor Kerkbalans 2012 toegezegd en betaald.
Hiervoor onze hartelijke dank. Onze geloofsgemeenschap heeft deze bijdragen hard nodig.

Van enige leden hebben we wel een toezegging gekregen, maar hun bijdrage is nog niet ontvangen. Met dit bericht wil ik deze leden oproepen alsnog het toegezegde bedrag over te maken op onze bankrekening 32 23 03 001 t.n.v van RK Kerkbestuur Joppe .

Alvast bedankt.