Kerkbanken te koop

2 kerkbanken te koop

De locatieraad heeft besloten de twee losse kerkbanken per stuk bij opbod te verkopen.

De opbrengst is bestemd voor het project Mexico ‘Een Waardige Woning’.
Biedingen kunnen schriftelijk worden uitgebracht tot 31 augustus 2018, in te leveren bij het secretariaat : Joppelaan 71 A
Jan Roes
penningmeester Locatieraad