Kerstgezangen op Kerstavond en zondag

Daar hoorden zij d'engelen zingen ...

Daar hoorden zij d’engelen zingen …

Tijdens de viering van Kerstavond zal pastor E. Wassink voorgaan met inspirerende woorden en gebeden  tijdens de nachtmis om 22.00 uur. Daarbij zal het gemengd koor van OLV Tenhemelopneming de gezangen ondersteuning geven.

Vooraf aan de viering zal het koor een aantal liederen zingen, waar de aanwezige naar kan luisteren, maar ook aan deel kan nemen door mee te zingen met ondersteuning van orgel  en dwarsfluit. Daarmee probeert het koor vooraf reeds een sfeer te creëren van samenhang en verbondenheid.

Daarbij komen liederen voorbij als:

  • Maria die zoude naar Bethlehem gaan
  • Puer natus in Bethlehem
  • God rest you merry, gentlemen
  • Nu zijt wellekome.

Tijdens de viering zal de Sint Martinusmis van Johan Kirchner gezongen worden als vaste gezangen, maar ook liederen die door iedereen meegezongen kan worden, zoals:

  • Wij komen tezamen
  • Er is een roos ontsprongen
  • Kind ons geboren
  • Stille Nacht.

En ook zal zeker niet ontbreken het slotlied: Eer zij God in onze dagen.

Tijdens de dagmis van Kerstmorgen zal diaken A. Bos voorgaan in de viering van `Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer`. Ook hier zal het koor ondersteuning geven aan de gezangen.

Het koor wenst iedereen een feestelijk Hoogfeest van Kerstmis.

Piet Klein Rouweler, dirigent