Liederen en gezangen met de Pasen

IMG_2122koor

Parochieel koor

Pater P. Westerman en diaken Theo ten Bruin zullen voorgaan tijdens de Paaswake en met bezielende woorden over het lijden en sterven maar zeker ook over de wederopstanding van Christus (s)preken.
Het Parochiële koor van Joppe zal de vieringen opluisteren met verschillende Nederlandse  liederen en Latijnse gezangen. Er zal onder andere gezongen worden:

Tussenzang  1 :  Licht, ontloken aan het donker
Tussenzang  2  : Alles wat adem heeft psalm 150 II
Evangelie acclamatie : Halleluja, Christus ons paaslam
Offerandelied :  Christus die verrezen is
Communielied : Regina Caeli van Lotti
Slotlied : U zij de glorie

Met als vaste gezangen het Sactus en Agnus Dei uit de Messe in C van Anton Bruckner.

Ook in de zondagsviering op Eerste Paasdag, waar diaken W. Matti voor zal gaan, en het blijde nieuws brengen dat Christus is verrezen en daarmee de band van de dood en zonden heeft doorbroken, zal het Parochiële koor dit met passende gezangen de viering begeleiden, zoals:

Openingslied : Christus die verrezen is
Tussenzang : Mijn God zijt Gij
Evangelie acclamatie : Halleluja, Christus ons paaslam
Collectelied : Alleluia, wij heffen het aan
Communielied : Regina Caeli van Lotti
Slotlied : U zij de glorie

Als vaste gezangen worden het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei uit de Messe in C van Anton Bruckner gezongen.

Het Parochiële koor wenst u een Gezegende Pasen toe.