Koffie speciaal

pastorie Op zondag 18 augustus was er op uitnodiging van de locatieraad na de viering, waarin Vicaris Pauw voorging, een kopje koffie “speciaal” voor de leden van de Geloofsgemeenschap. In de tent die in de pastorietuin stond  konden de mensen onder het genot van een kopje koffie, cake en broodjes, de contacten weer aanhalen of vernieuwen. De vicaris werd welkom geheten door Willem Achtereekte maar moest helaas snel weg om de viering in Zutphen te verzorgen.

De penningmeester Jan Roes gaf een toelichting op de financiële situatie van onze Geloofsgemeenschap 2012 en 2013. Klik hier voor meer informatie. Roes vroeg iedereen eens na te denken om suggesties aan te dragen voor hogere inkomsten en lagere uitgaven (m.a.w. hoe kunnen we samen kosten besparen?).
U kunt uw suggestie mailen naar [email protected]

Het was een gezellig samenzijn waar door velen gebruik van werd gemaakt.

De Locatieraad wil iedereen hartelijk bedanken voor zijn aanwezigheid en de vele vrijwilligers voor hun enorme hulp!