Van Locatieraad en Pastoraatgroep

Kruisweg op Goede Vrijdag

Vrijdag 6 april 2012 zal er om 15.00 uur een Kruisweg worden gehouden in onze kerk in Joppe met een eigen voorganger en deelname van leden van ons koor.

Volledigheidshalve wijzen wij u ook de Kruisweg van de HH. Twaalf Apostelen parochie eveneens om 15.00 uur in de St. Jan te Zutphen. Het gehele pastorale team zal daar aan deelnemen.

Kinderpaaswake

Gestimuleerd door het succes van de kinderkerstviering heeft de werkgroep gezinsviering een kinderpaaswake georganiseerd op zaterdagmiddag 7 april 2012 om 17.00 uur in onze kerk in Joppe. Voorganger is Jaap van Kranenburg, pastoraal werker. De kinderpaaswake heeft de vorm van een woord- en gebedsviering (zonder communie-uitreiking). Wij nodigen u eventueel samen met uw (klein-) kinderen van harte uit voor deze viering.

 
Paaswensen

De Heer is waarlijk opgestaan!

Aan het Paasfeest is een voorbereiding voorafgegaan, de zgn. veertigdagentijd. In de laatste week voorafgaand aan Pasen, de Goede Week, wordt het lijden en sterven Christus herdacht.

Wij gaan samen deze Goede Week in, beginnend met Witte Donderdag en uitmondend in Het Hoogfeest van Pasen.

Laten wij hopen dat het Licht van Pasen ons mag inspireren, energie geven en steunen in het leven van alledag.

 

De Pastoraatsgroep en Locatieraad wensen u

 een Zalig Pasen.