Zalig Pasen

Namens de leden van de Locatieraad wensen wij u een Zalig Pasen en mooie paasdagen met uw familie en vrienden. Wij danken iedereen die zich op welke wijze ook heeft ingespannen om vieren in Joppe mogelijk te maken. De Pastoraatgroep

Zalig Pasen 2018

De locatieraad en de pastoraatsgroep danken alle vrijwilligers, die zich steeds weer inzetten om de vieringen in onze mooie kerk mogelijk te maken.  Dat geldt niet alleen voor de liturgie in de Goede week op Goede Vrijdag en op 1e Paasdag, maar ook en zeker niet in de laatste plaats voor het schoonmaken, het aankleden […]

Groet van aartsbisschop Eijk aan alle gelovigen bij het begin van het Paastriduum 2018

  Een groet van de aartsbisschop aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2018 Utrecht, Witte Donderdag 2018             Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, De dagen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen verenigen ons in het bijzonder met onze Heer Jezus, die Zichzelf voor ons gegeven heeft, […]

Pasen 2017

Op Paaszondag 16 april 2017 brandde de Paaskaars al bij het begin van de viering. Ze was gewijd in de Paaswake in Lochem en ze werd nog voorzien van de vijf nagels door Jaap van Kranenberg, pastoraal werker. De Paaskaars werd welkom geheten, door de kerkgangers en de voorganger die er een zegen en een wens over […]

Zalig Pasen

De locatieraad en de pastoraatsgroep danken alle vrijwilligers, die zich steeds weer inzetten om de vieringen in onze mooie kerk mogelijk te maken.  Dat geldt niet alleen voor de liturgie in de Goede week en op 1e Paasdag, maar ook en zeker niet in de laatste plaats voor het schoonmaken, het aankleden van de kerk […]

Zalig Pasen

Aan het Paasfeest is een voorbereiding voorafgegaan, de zgn. veertigdagentijd. In de laatste week voor Pasen – de Goede Week  – wordt het lijden en sterven van Christus herdacht. Wij zijn samen op weg in de Goede Week, dat uitmondt in het samen vieren van het Hoogfeest van Pasen. Laten wij hopen en bidden dat […]

Zalig Pasen

Aan het Paasfeest is een voorbereiding voorafgegaan, de zgn. veertigdagentijd. In de laatste week voor Pasen, de Goede Week wordt het lijden en sterven Christus herdacht. Wij gaan samen deze Goede Week in, beginnend met Witte Donderdag en uitmondend in het Hoogfeest van Pasen. Laten wij hopen en bidden dat het Licht van Pasen ons […]

Liederen en gezangen met de Pasen

Pater P. Westerman en diaken Theo ten Bruin zullen voorgaan tijdens de Paaswake en met bezielende woorden over het lijden en sterven maar zeker ook over de wederopstanding van Christus (s)preken. Het Parochiële koor van Joppe zal de vieringen opluisteren met verschillende Nederlandse  liederen en Latijnse gezangen. Er zal onder andere gezongen worden: Tussenzang  1 :  […]

Zalig Pasen

De Heer is waarlijk opgestaan! Aan het Paasfeest is een voorbereiding voorafgegaan, de zgn. veertigdagentijd. In de laatste week voor Pasen, de Goede Week wordt het lijden en sterven Christus herdacht. Wij gaan samen deze Goede Week in, beginnend met Witte Donderdag en uitmondend in Het Hoogfeest van Pasen. Laten wij hopen en bidden dat […]

Paastriduüm

Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. Bron: RKK.nl Een groet van de aartsbisschop voor de parochies in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2013. Klik hier voor het lezen van […]