Lourdes

Vanuit onze geloofsgemeenschap Joppe zullen 4 personen deelnemen aan de bisdombedevaart naar Lourdes van 28 april t/m 5 mei 2012 die in het teken zal staan van het thema: “Met Bernadette de rozenkrans bidden”. Op het moment van verschijnen van het parochieblad van april waren er ruim 1400 aanmeldingen vanuit het hele bisdom. Onze parochie HH. Twaalf Apostelen telt ruim 35 bedevaartgangers die vergezeld zullen worden door pastoor Hogenelst en Jaap van Kranenburg, pastoraal werker.

Op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en van de Heilige Bernadette bidden we dat de Bisdombedevaart jong en oud, ziek en gezond, pelgrim en vrijwilliger dichter bij Christus en Zijn Blijde Boodschap mag brengen. Dat deze bedevaart mag bijdragen tot een grotere gemeenschapszin, een dieper geloof en veel enthousiasme in de parochie.

Op vrijdag 20 april a.s. is er om 19.00 uur in de St. Janskerk te Zutphen een Eucharistieviering. Wij nodigen u van harte uit deze viering bij te wonen om samen met de bedevaartgangers te bidden voor een geslaagde bedevaart.