ParochiePost

Aan alle parochianen en andere geïnteresseerden!

Enkele jaren geleden hebben parochiebestuur HH.12Apostelen en pastoraal team besloten een communicatieplan te maken, waarvan in de loop der jaren een heel aantal punten is uitgevoerd.

Recentelijk heeft de communicatiecommissie stappen ondernomen om de een volgend onderdeel van het communicatieplan uit te voeren: een email nieuwsbrief voor alle parochianen. Deze email nieuwsbrief zal ParochiePost heten en zal in de Kerstperiode voor het eerst verschijnen.  Het wordt een nieuwsbrief die bedoeld is voor alle parochianen en andere geïnteresseerden.

Er zullen mededelingen in komen over activiteiten die zullen worden georganiseerd en over allerlei wetenswaardigheden die belangrijk kunnen zijn om te weten. Om ParochiePost een succes te maken is het belangrijk dat u zich aanmeld. Dat kan door naar de homepage van de website van de parochie te gaan.

Van Harte aanbevolen!