Maandelijkse mededelingen van de Pastoraatsgroep

Wijding van de HH. Oliën

In de kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Apeldoorn zal op woensdag 31 maart 2010 om 19.00 uur de wijding van de HH. Oliën plaatsvinden door Aartsbisschop Eijk.
Deze Oliën zijn voor doop; voor de zieken; voor de wijdelingen tot bisschop, priester of diaken en voor het Vormsel.
Een kleine vertegenwoordiging zal namens onze Geloofsgemeenschap naar deze Chrismamis gaan.

Gezamenlijke ziekenzalving

Dierbare Medegelovigen,

Ook dit jaar is het weer mogelijk om samen de ziekenzalving – het Sacrament der Zieken – te vieren en te ontvangen: een heilzaam teken voor iedereen die reeds op leeftijd is of langdurig ziek is.
Van harte bent u uitgenodigd om samen Eucharistie te vieren op woensdag 26 mei a.s. om 10.00 uur in onze Parochiekerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Joppe.

Vroeger noemde men dit Sacrament het H. Oliesel en wachtte men totdat het moment van sterven bijna een feit was. Maar terecht heeft de kerk dit gebruik gecorrigeerd tot wat het in  werkelijkheid inhoudt: een teken van kracht en ondersteuning van God voor ieder mens die ziek is of op een leeftijd gekomen is.
Dan kan het heilzaam zijn dit H. Sacrament te ontvangen. Er staat immers te lezen bij de apostel Jacobus: Is iemand van u ziek? Laat hij de priesters van de geloofsgemeenschap roepen…
zij moeten een gebed bij de zieke uitspreken en de zieke met olie zalven in de naam van de Heer… En het zal de zieke goed doen!
Het mooie is dat men zodoende dit Sacrament ook bewust kan ontvangen. Want het moet toch ook een bewuste keuze zijn van een mens om een sacrament te ontvangen. En dat kan nu in aanwezigheid van familie of goede vrienden temidden van onze medeparochianen tijdens het vieren van de Eucharistie.

Zo delen we samen in het teken van hoop en overgave aan God, die Liefde is en ons nooit in de steek zal laten. Hij zal met ons zijn tot over de lichamelijke dood heen, zoals we ook vieren met Pasen.
Het is ook raadzaam om niet te wachten tot een kritiek moment, omdat wij als priesters in een grote parochie helaas niet kunnen beloven op zo’n moment beschikbaar te zijn, hoe graag we dat ook zouden willen!
Het is goed om samen met anderen te vieren dat God ons Liefdevol nabij wil zijn en om  het Sacramenten met persoonlijke aandacht te ontvangen. Overlegt U gerust met uw familie of U met ons mee wilt vieren en de Ziekenzalving wilt ontvangen. Van harte nodigen wij iedereen uit voor deze viering en hopen U er te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de Werkgroep Gezamenlijke Ziekenzalving
Pastoor F.G. Hogenelst

Stuur dit onderstaande bericht naar het parochiesecreatiaat. Dit kan per email naar [email protected] of naar Joppelaan 71, 7215 AD Joppe. U kunt ook bellen naar het volgende tel. 0575-494221 (op ma., wo., vr. van 10.00-12.00 uur). Gelieve dit voor 1 mei tedoen.

Naam:............................
Adres:...........................
Tel.nr.:.........................
Komt naar de Eucharistieviering op woensdag 26 mei 2010 om 10.00 uur te Joppe,
en wil wel/niet/weet nog niet * het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen.
Ik kan wel/niet * zelfstandig komen.
Er komt wel/geen * familie mee.
*doorhalen wat niet van toepassing is.