Mededeling over het kerkhof

Op 1 en 2 augustus 2011 zijn door de Fa. Vrielink 44 zerken geruimd, afgevoerd en vernietigd.
Op 15 augustus is door de Fa. Hesselink begonnen met het ophalen van de zerken, die gerestaureerd worden en deze zullen in de maand september weer op het kerkhof  teruggeplaatst worden.

Nadien ontvangen degenen, die vorig jaar zich hiervoor hebben ingeschreven, bericht van ons.

Op dit moment is de tuinploeg bezig met een groot onderhoudsbeurt van het kerkhof.

De Kerkhofcommissie en de Locatieraad