Multimediascherm

Multimediascherm

In de kerk zijn op woensdag 19 december jl. een beamer en een groot scherm geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om in de vieringen beelden te presenteren al dan niet ondersteund met geluid.

Een familieviering kan hierdoor bijvoorbeeld interactiever worden en tevens kan hier in andere vieringen gebruik van worden gemaakt.

Voorop blijft staan dat multimediale middelen een ondersteuning in de viering zijn en zeker geen vervangende functie hebben. De viering op zich staat voorop.

De Stichting Vrienden van de Joppekerk zijn wij dankbaar voor de gulle bijdrage.