Nieuwe koffie-gastheer

Ace van Prooye

Na de oproep in de vorige gele Katern hebben wij een spontane reactie gekregen van de heer Ace van Prooye. Hij is nog maar kort parochiaan van de 12-Apostelen en is graag bereid om gastheer te zijn bij de koffieochtend  na de vieringen in Joppe.

Welkom Ace ! We hopen dat jij je thuis voelt in Joppe.

Ook wil hij wel ander vrijwilligerswerk doen in onze geloofsgemeenschap. Dus mocht u iemand nodig hebben in uw groep dan is hij graag bereid om te komen helpen. Opgave kunt u doen op het secretariaat.