Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst

2014Op zondag 12 januari 2014 werd in het Bosrestaurant te Joppe onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Er was volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en een Zalig Nieuwjaar te wensen.

Een gedeelte uit de toespraak van Willem Achtereekte, voorzitter van de pastoraatsgroep:

“Het goede jaar 2013 stond in het teken van een succesvolle start van de familievieringen, 40 jaar bouw buitenkerststal en de uitbreiding van de pastoraatsgroep in de persoon van Peter Wolbert. Het jaar 2014 zal het jaar worden van de clustering en vitaliteit.

De locatieraad en pastoraatsgroep Joppe hebben de voorkeur uitgesproken voor clustering met de geloofsgemeenschappen van Lochem en Vorden. Wij wachten de beslissing van het pastorale team af. Hoewel Joppe nog steeds een vitale geloofsgemeenschap is, wordt het noodzakelijk om te zoeken naar nieuwe vrijwilligers. Gezien de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is de kans zeker aanwezig dat de komende jaren veel vrijwilligers stoppen. Oproep aan een ieder om in de familie en kennissenkring te zoeken naar potentiële vrijwilligers. Er bestaat altijd een mogelijkheid om een toelichting te krijgen op de vrijwilligerstaken of een periode mee te lopen. Interesse kan kenbaar worden gemaakt bij het secretariaat of de leden van pastoraatsgroep en/ of locatieraad.”

Allen een Zalig Nieuwjaar!