Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie 15 januari

Op zondag 15 januari hebben we weer onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in het Bosrestaurant, na de viering van 9:30 uur.

Deze gezellige bijeenkomst bevestigt de stevige band die de leden van de geloofsgemeenschap van Joppe met elkaar hebben.

Wij hopen u te ontmoeten.

Pastoraatsgroep & Locatieraad