O Maria

O Maria, o mijn heilige en goede Moeder
Geef mij, geef aan allen de grote waarde te begrijpen
van de stilte waarin men God hoort.
Leer ons te zwijgen om te kunnen luisteren naar de Eeuwige Wijsheid.
Leer ons uit de stilte alles te halen wat zij bevat aan
grootheid, heiligheid, bovennatuurlijks en goddelijks;
help ons om er een volmaakt gebed van te maken,
een gebed vol geloof, vertrouwen en liefde;
een gloedvol, een werkzaam, een vruchtbaar gebed
dat in staat is God te verheelijken
en de zielen te redden.
Ons leven zal waard zijn wat ons gebed waard is. Amen.

Gebed van Marthe Robin.