Onderhoud- en Restauratiewerkzaamheden

Geen viering op 27 augustus en 3 september wegens reparatie- en herstelwerkzaamheden in en buiten de kerk. Binnenkort zal met de werkzaamheden worden gestart.

Wat staat er te gebeuren?

De muren
Van de  binnenmuren worden de scheuren uitgehakt en de aangetaste muurdelen verwijderd en opnieuw gestukadoord en met vochtbestendige mortel afgewerkt. Het geheel wordt opnieuw geschilderd tot onderzijde raampartijen. Op de buitenzijde wordt het voegwerk hersteld waar nodig en enkele ornamenten gerepareerd. De werkzaamheden beginnen maandag 21 augustus en zullen ongeveer 5 weken gaan duren. De Fa. Schotman uit Vorden voert het werk uit. I.v.m. de werkzaamheden in de kerk zijn er 27 augustus en 3 september geen vieringen.

De toren
Boven in de toren worden op verzoek van Monumentenwacht Gelderland, op meerdere niveau’s vloeren aangebracht met ladders, dit om tijdens inspecties veilig te kunnen werken. De Fa. Haarman uit Harfsen voert het werk uit.

Schilderwerk
Aan de  buitenzijde van de kerk en sacristie zal het schilderwerk waar nodig worden hersteld en opnieuw geschilderd. Uitvoering door Fa. Wesseldijk  uit  Harfsen.

Subsidie
Deze werkzaamheden worden op advies van de Monumentenwacht uitgevoerd en er is subsidie voor aangevraagd bij de rijksoverheid RCE en toegekend.

Deze restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding en toezicht van Wim Noordman.

Jan Wagemans, voorzitter Locatieraad