Oog, oor en hart van de parochie

door Pastoraatsgroep

Beste Parochianen, 

We hebben een bewogen en vruchtbaar jaar achter de rug. Daarin hebben  we vooral de aanpassingen uitgevoerd die samen hingen  met het tot stand komen van een grote parochie met 12 locaties.  Verder heeft het jaar in het teken gestaan van de verbouw van de pastorie en het voltooien  van een organisatie met vele enthousiaste vrijwilligers die zich richten op hetgeen gedaan dient te worden binnen de locatie gemeenschap.

Het moment lijkt ons nu gekomen om gehoor te geven aan onze opdracht om ons  ook naar buiten te richten: om een missionaire gemeenschap te zijn die zich bekommert om de noden van mensen buiten onze gemeenschap.

Als eerste stap daartoe vragen wij u om suggesties te doen ten aanzien van wat wij zouden kunnen doen op dit terrein. U kent misschien missionarissen die ergens mee bezig zijn en onze hulp zouden kunnen gebruiken, of doelen waar wij een bijzondere bijdrage aan zouden kunnen geven. (Zo’n doel hoeft overigens niet ver weg te liggen). Het idee is om niet allen geld te geven maar ook “morele” ondersteuning of andere vormen van belangstelling en steun. Het gezochte doel  zou moeten passen in het karakter van onze eigen gemeenschap.

Dus u wordt gevraagd om mee te denken in deze zaak.

Wilt u al uw suggesties en ideeën  sturen naar de pastoraatsgroep .

Uw reacties zullen worden doorgestuurd naar een enthousiaste vrijwilliger die er een voorstel van zal maken. Vanzelfsprekend houden wij u van het verloop op de hoogte.

Bij voorbaat onze dank!