Vervolg brainstormavond op 21 november

Op 26 september jl. heeft de pastoraatsgroep met een aantal betrokken parochianen van gedachten gewisseld over wanneer er op zondag geen voorganger is, er toch samen uiting kan worden gegeven aan het geloof. Om de vele ideeën verder uit te werken, is er op 21 november een nieuwe bijeenkomst gepland in de pastorie. U bent van […]

Oproep: Ideeën voor de HH. Twaalf Apostelen

De parochie HH. Twaalf Apostelen is op 1 januari 2010 ontstaan. De parochie wordt gevormd door de 12 geloofsgemeenschappen. De jaren 2010 en 2011 zijn inmiddels financieel afgesloten. Bij het tot stand komen van de parochie HH. Twaalf Apostelen is als uitgangspunt geformuleerd dat de afzonderlijke geloofsgemeenschappen bestaansrecht hebben zolang: – er voldoende kerkgangers zijn; […]

Oog, oor en hart van de parochie

door Pastoraatsgroep Beste Parochianen,  We hebben een bewogen en vruchtbaar jaar achter de rug. Daarin hebben  we vooral de aanpassingen uitgevoerd die samen hingen  met het tot stand komen van een grote parochie met 12 locaties.  Verder heeft het jaar in het teken gestaan van de verbouw van de pastorie en het voltooien  van een […]