Openluchtviering 9 september

‘Zondag 9 september is het grote feest’

We beginnen de dag met een pontificale hoogmis op het landgoed ’t Joppe, waar de stichter van de kerk heeft gewoond. Celebrant is Z.E. kardinaal W. Eijk en de concelebranten zijn pater J. Auping SJ, pastor A. Verwey, pastoor F. Hogenelst en pastoor H.  Scheve. Na de viering is er een feestelijke brunch en voor de kinderen is er een springkussen.

Het programma ziet er als volgt uit:
Samenkomst om 10.00 uur bij de Joppekerk.  Van daar uit wordt in processie naar landgoed ’t Joppe gegaan waarbij medewerking zal worden verleend door de Muziekvereniging De Harmonie Gorssel-Eefde. Daarna zal in de tent bij het huis de feestelijke viering plaatsvinden waarbij het Parochieel koor o.l.v. Piet Klein Rouweler de viering zal opluisteren.

Opgave
Zou u ons vóór 1 september a.s. i.v.m. de catering willen laten weten met hoeveel u komt?
U kunt bellen naar het secretariaat 0575- 494221 op maandag en donderdag van 9.30 – 11.30 uur of mailen naar [email protected]  of doe een briefje in de brievenbus.

Indien u vervoer nodig heeft, dan willen we u vriendelijk verzoeken dat te melden bij het secretariaat of een van de leden van de pastoraatsgroep,  locatieraad of ouderen-bezoekgroep. We helpen u graag.

Wij hopen u op 9 september te mogen verwelkomen.

Huize ’t Joppe

Velen hebben lang naar het jubileumfeest toegeleefd en wij hopen van harte dat wij samen met u het 150-jarig jubileum van onze kerk en geloofsgemeenschap mogen vieren. Wij zijn dankbaar voor allen die ons in het geloof zijn voor gegaan en onze geloofsgemeenschap hebben vormgegeven.

De Jubileumcommissie

20 augustus overleg jubileumcommissie