Opgave Misintentie

Om zekerheid te hebben voor het afroepen van de Mis- of Gebedsintentie dienen deze mondeling, per telefoon, per e-mail of per brief opgegeven te worden aan het secretariaat van onze geloofsgemeenschap te Joppe. Het betalen alleen geeft niet die zekerheid.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Jan Roes,
penningmeester Locatieraad