Gebeds- en Misintenties september 2015

handenZondag 6 september
Overl ouders Jansen-Gabriél, Martinus Petrus Kimenai, Pastor van ’t End, Albertus Wilhelmus Weultjes, Ruben Job Strijdbosch, Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp

Zondag 13 september
Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Lev. en overl.  fam. Nijenhuis- Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen–Jansen, Bennie Hakvoort, Gerrit Groot Koerkamp, Lev.en overl. fam. Groot-Wilgers, Overl. Moeder en Bonnema, Johannes Hendrikus Teunissen, Ferdinand Geene, Joop Bles, Albertus Wilhelmus Weultjes, Ruben Job Strijdbosch, Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp

Zaterdag 19 september
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Jan de Baar, Geert van der Linde, Lev. en overl. fam.Koers-Stoer, Martinus Petrus Kimenai, Gerard Brouwer, Albertus Rutgers, Joop Bles namens de wijkvertegenwoordigers, Albertus Wilhelmus Weultjes, Ruben Job Strijdbosch, Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp

Zondag 27 september
Lev,en overl. fam. Roelofs- Huisman, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Overl. ouders de Kruijf-Martens, Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Albertus Wilhelmus Weultjes, Ruben Job Strijdbosch, Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.