Ouderenviering

Tijdens de speciale ouderenviering op woensag na Pinksteren, 26 mei, zal pastoor Hogenelst weer de Ziekenzalving toedienen aan diegenen die dat wensen.

Als u het Sacrament van de Zieken wilt ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven bij het secretariaat. Ook als u geen vervoer heeft kunt zich daar melden. Tel.: 0575-494221. Parochianen van 80 jaar en ouder ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging.

We doen ons best er een mooie viering van te maken en hopen veel (oudere) parochianen te mogen begroeten.

Werkgroep Ziekenzalving