Paastriduüm

Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. Bron: RKK.nl

Een groet van de aartsbisschop voor de parochies in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2013. Klik hier voor het lezen van de brief.

Paastriduüm ziet er als volgt uit:

Do. 28 maart Witte Donderdag
19.00 H. Mis m.m.v. Parochieel Koor
Voorganger: emeritus pastor Zandbelt
Misdienaar: Stijn en Eva

Vrij. 29 maart Goede Vrijdag
15.00 Kruisweg m.m.v. Parochieel Koor
Voorganger: Willem Achtereekte

19.00  H. Mis m.m.v. Parochieel Koor
Voorganger:  pastor A. ten Klooster
Misdienaar: Maurice

Za. 30 maart Paaswake
19.30 H. Mis m.m.v. Parochieel Koor
Voorganger: pastor A. ten Klooster
Misdienaar:  Maurice en Joska

Zo. 31 maart Hoogfeest van Pasen (Verrijzenis van de Heer)
9.30 H. Mis m.m.v. Parochieel Koor
Voorganger: emeritus pastor Zandbelt
Misdienaar:  Stijn en Eva

Ma. 1 april Geen Viering