Paaswens Christos Anesti


De Paaswens ‘Christos anesti’ vertelt ons de aanleiding van de grote Paasvreugde: 
                                   

Christus is verrezen

 De eerste Christenen hebben elkaar deze woorden toegeroepen. Het was een soort wachtwoord ten tijde van vervolgingen, waaraan zij elkaar herkenden en waaruit zij ook kracht hebben geput. In de grootste nood konden zij houvast vinden in dit gebeuren: “De Heer is opgestaan.” Hij heeft de dood overwonnen en zal ons verlossen. Gedurende heel de kerkgeschiedenis zijn deze woorden met vreugde herhaald, want door deze woorden werd ook iets over het eigen leven en over de eigen levenstoekomst verteld. De dood is sindsdien niet meer onze definitieve eindbestemming, maar ook wij mogen deel hebben aan Jezus’ opstanding: “Wij mogen na ons sterven eeuwig met Hem leven. Wij mogen in Zijn liefde zijn.”   

Christos anesti, de Heer is opgestaan, is de boodschap dat wij allen mogen opstaan uit dit aardse bestaan tot een leven van liefde. In deze zin wenst de Pastoraatsgroep en Locatieraad u allen:                            

 een Zalig Pasen.