Oog, oor en hart van de parochie

Allerzielen

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar kunnen wij met recht zeggen: “wat een indrukwekkende Allerzielen”. Wij willen allen die zich op welke wijze dan ook met hart en ziel hebben ingezet om deze Allerzielen, op de wijze zoals wij in Joppe onze overledenen gedenken mogelijk te maken, van harte bedanken.

Mis- en Gebedsintenties

U kunt gebedsintenties blijven opgeven bij het secretariaat. De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren. Een gedrukte versie ligt achter in de kerk. Plaatsing in het nieuwe parochieblad gaat vooralsnog niet lukken gezien de ruime tijd tussen aanlevering kopij en druk.

Vieren met Mgr. Eijk

31 oktober 2011 hebben wij in Joppe samen met aartsbisschop Willem Eijk de Heilige Eucharistie mogen vieren. In februari 2012 namen wij met vreugde en dankbaarheid kennis van de creatie van mgr. Eijk tot kardinaal. Wij hebben de eer en het genoegen u te kunnen meedelen dat Zijne Eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk op zondag 16 december 2012 om 9.30 uur zal voorgaan in onze kerk in Joppe om samen met onze geloofsgemeenschap  de Heilige Eucharistie te vieren.  Aansluitend is er gelegenheid om Zijne Eminentie te ontmoeten en de hand te schudden tijdens het koffiedrinken in de pastorie.  U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de viering en het samenzijn in de pastorie.

Boeteviering

De Boeteviering voor Kerstmis is op dinsdag 18 december 2012 om 19.00 uur in de St. Jan te Zutphen.

Familieviering

Met veel genoegen delen wij u mee dat wij een aantal ouders bereid hebben gevonden om de gezinsviering van kerstavond mede te organiseren. In de gezinsviering op kerstavond 24 december 2012 om 18.30 uur zal een van onze lekenvoorgangers voorgaan. Wij nodigen alle kinderen in onze geloofsgemeenschap en natuurlijk ook de ouders en verdere familie van harte uit om samen de geboorte van Jezus te vieren.

Koffiedrinken na de Viering

Op de zondagen 2, 9 en 16  december is er na de viering van 10.00 uur gelegenheid een kopje koffie  te drinken in de pastorie. Iedereen is van harte welkom.