ParochiePost

Aan alle parochianen en andere geïnteresseerden! Enkele jaren geleden hebben parochiebestuur HH.12Apostelen en pastoraal team besloten een communicatieplan te maken, waarvan in de loop der jaren een heel aantal punten is uitgevoerd. Recentelijk heeft de communicatiecommissie stappen ondernomen om de een volgend onderdeel van het communicatieplan uit te voeren: een email nieuwsbrief voor alle parochianen. […]