Pastoor Zweers schrijft over Werken van Barmhartigheid

Werken van Barmhartigheid

Werken van Barmhartigheid

Pastoor Gerben Zweers heeft enkele jaren geleden samen met zijn pastoraal team een boekje geschreven over de zeven Werken van Barmhartigheid.

De werken van barmhartigheid zijn onder andere ‘de hongerigen te eten geven’, de ‘dorstigen te drinken geven’ en ‘de naakten kleden’. De aanleiding,’ zo zegt pastoor Zweers, ‘om dit boek onder de aandacht te brengen is het komende jaar van barmhartigheid dat de paus heeft uitgeroepen.’

Bij ieder werk van barmhartigheid is een afbeelding van een gebrandschilderd raam, en er staat geschreven wat de bijbel zegt over het werk van barmhartigheid, welke heilige er bij hoort en waarom, wat de kerkvader Augustinus er over zegt en een meditatie. Het boekje is te koop voor € 16,95, ISBN-nummer  9789048423613.

Interesse?
Het is ook te bestellen bij pastoor Zweers ([email protected] ).
De kosten zijn € 16.95 , inclusief verzendkosten.