Pastoor Harry Scheve viert in Joppe

Gods zegen op uw werk

pastoor Harry Scheve in Zutphen bij zijn Installatieviering

pastoor Harry Scheve in Zutphen bij zijn Installatieviering

Normaal gesproken is het rustig op een zomerse zaterdagavond in Joppe maar afgelopen zaterdag 18 juli was dat anders.

In een behoorlijk bezette kerk ging onze nieuwe pastoor Harry Scheve voor in een Eucharistieviering met een Byzantijnse inslag. Het koor was nagenoeg voltallig aanwezig en zorgde voor een stemmige muzikale ondersteuning. Ook waren er vier misdienaars aanwezig om de pastoor te assisteren.

Aan het begin van de viering werd hij welkom geheten in Joppe door Willem Achtereekte. Hij gaf aan dat de pastoor een man van het vieren, zingen en gebed is maar ook van het geloofsgesprek. De pastoor wordt daarom ook uitgenodigd om in Joppe deze gesprekken te komen voeren. Na een hartelijk welkom in Joppe vierden wij samen de Eucharistie.

Na afloop namen velen, waaronder de Gorsselse predikant Daan Bargerbos, de tijd om de pastoor persoonlijk de hand te drukken en kennis te maken.

Dank aan allen die hebben meegewerkt aan de viering en er voor hebben gezorgd dat wij de pastoor welkom konden heten in Joppe op een mooie zomerse avond.