Pastorale brief over de Eucharistie

Bij gelegenheid van de Veertigdagentijd

Vanwege de Veertigdagentijd heeft kardinaal Eijk een uitgebreide pastorale brief geschreven, getiteld ‘Leven met Christus. Pastorale brief over de Eucharistie’.

De pastorale brief vloeit voort uit de in februari 2011 gepubliceerde beleidsnota ‘Het pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht’ en “nodigt ons allen uit tot reflectie en bezinning, individueel en gezamenlijk, op de betekenis van de Eucharistie als bron en hoogtepunt van het christelijk leven. Daartoe worden aan het eind van de brief ook diverse praktische suggesties gedaan, die ik bijzonder bij u aanbeveel, met name voor de eucharistische centra,” zo schrijft hulpbisschop Hoogenboom in de aanbiedingsbrief. ” Hij wenst ieder “namens onze aartsbisschop Willem Jacobus Kardinaal Eijk en de andere leden van de bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht een gezegende Veertigdagentijd en een goede opgang naar het Hoogfeest van Pasen.”

Klik hier voor de Pastorale brief over de Eucharistie Vasten 2012