5e Meditatie op het Evangelie door Pater Auping

Tijdens het bezoek van pater John Auping SJ uit Mexico – opgegroeid in Joppe – in september 2018 aan onze geloofsgemeenschap om met ons het 150-jarig jubileumfeest te vieren is het idee geboren contact met elkaar te houden. Het voornemen van pater Auping is om ons periodiek, zo eens in de drie weken, een overweging […]

Familieviering 12 maart: Wat is Vasten?

Zondag 12 maart is er weer een familieviering in onze kerk met het thema: Wat is Vasten? Er zal ook aandacht worden besteed aan de Vastenactie ‘Eilanden van Hoop’ voor de mensen in San Salvador. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Tijdens de familieviering zingt het kinderkoor mooie liedjes en zullen kinderen voorlezen. Na […]

Vasten

Vandaag 1 maart, Aswoensdag is de eerste vastendag. Wanneer vasten wij? De vasten duurt 40 dagen. Aswoensdag is de eerste vastendag van de vastenperiode. Op deze dag halen gelovigen hun askruisje in de kerk. Een andere belangrijke dag binnen de vastentijd is Goede Vrijdag. Op deze dag zwijgen de kerkklokken, is het tabernakel* leeg en staat […]

Opbrengst vastenactieproject

De opbrengst van de verkoop van de bezinningsboekjes is overgemaakt aan het Vastenactieproject van de HH. Twaalf Apostelen Parochie. De opbrengst van het Vastenactieproject is voor de vrouwencoöperatie Koado-Due in Ivoorkust. Koado -Due is een coöperatie van kleine cacaoboeren geleid door een bestuur van uitsluitend vrouwen die zich verenigen om zo sterker te staan op de […]

Vesper op zondag 22 februari 2015

Op de 1e  zondag van de 40-dagentijd is er een vesper in de geest van Taizé in de Protestantse kerk te Gorssel, gebouw De Brink, naast de kerk. Deze vesper gaat uit van het Oecumenisch Beraad van Kerken in de voormalige gemeente Gorssel. Onze geloofsgemeenschap zorgt voor de organisatie. Leden van het parochieel koor zullen haar medewerking […]

Vasten bezinningsboekje 2013

“Naast wie sta jij?” Ook dit jaar zal er een vasten bezinningsboekje worden aangeboden voor slechts 2 euro. Voor elke dag in de veertigdagentijd is er een  gebed of gedicht. Tevens leest u over de activiteiten die er zullen  worden ontplooid om dat vasten van ons handen  en voeten te geven.  Informatie en achtergronden over het project in […]

Pastorale brief over de Eucharistie

Bij gelegenheid van de Veertigdagentijd Vanwege de Veertigdagentijd heeft kardinaal Eijk een uitgebreide pastorale brief geschreven, getiteld ‘Leven met Christus. Pastorale brief over de Eucharistie’. De pastorale brief vloeit voort uit de in februari 2011 gepubliceerde beleidsnota ‘Het pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht’ en “nodigt ons allen uit tot reflectie en […]

Vastenbezinningsboekje 2012

Aandacht voor een ander 40 gebeden, gedichten, gedachten voor de Veertigdagentijd Parochie ‘HH. Twaalf Apostelen zal u worden aangeboden na afloop van de vieringen van het weekend  18/19 februari – 25/26 februari en na de viering van Aswoensdag. Het thema voor de vasten  is: “ Aandacht voor een ander” – vast iets voor jou – Het […]

Terugblik Goede Vrijdag viering 2011

Het was wederom een bijzondere Kruiswegviering op Goede Vrijdag  in de St. Jan te Zutphen. Een enthousiast (project-)koor van 45 parochianen, een enthousiaste dirigent Jan te Plate en onder geweldige begeleiding van pianist Frank Sterenborg hebben de viering met mooie liederen extra diepgang gegeven. De voorgangers pastores Fred Hogenelst, Anton ten Klooster, Jaap van Kranenburg […]

Meditaties in de Martinuskerk te Warnsveld

dinsdagavond 5, 12, 19 april van 19.30 tot 20.00 uur Martinuskerk van Warnsveld Op de dinsdagavonden 5, 12 en 19 april is er in de Martinuskerk van Warnsveld de mogelijkheid om mee te doen aan geleide meditaties. Van 19.30 tot 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.15 uur. Aanmelding is niet nodig. Na een introductie […]