Retraite te voet: wandelen met je geloofsverhaal

In het hart van Amsterdam bevindt zich het Ignatiushuis, het centrum voor geloofsverdieping en christelijke spiritualiteit. Het centrum is in 1985 opgericht door de Jezuïeten en biedt lezingen, cursussen, weekends en workshops rond tal van onderwerpen.

Deze zomer organiseert het Ignatiushuis van 2 tot 9 augustus een retraite te voet vanuit Saint Walfroy in Frankrijk.

Een week er tussenuit, de natuur in. Op zoek naar schoonheid, naar stilte. Op zoek naar jezelf en naar je bron. Een retraitedag wordt gevuld met stil gebed, een lange wandeling in stilte, alleen of in groepsverband, een viering in de vrije natuur, meditatieoefeningen, uitwisseling in kleine groep. Een enkele keer wordt deelgenomen aan het getijdengebed van de monniken in Orval. Er is volop gelegenheid voor een gesprek met één van de begeleiders. Het dragende thema van deze week is: ‘Mijn eigen geloofsverhaal’. Hoe ben ik zo gelovig of ongelovig geworden als ik vandaag ben? Kan ik het spoor, de leiding van God ontdekken in mijn leven? Ben ik veranderd? Of God?

Begeleiders: Wil Noordik en Winfried Timmers

Voor meer informatie: 020-6798207 of www.ignatiushuis.nl