Het Rozenhoedje 16 mei

Rozenkrans

In de Mariamaand bidden we de Rozenkrans ofwel elke dinsdagavond een Rozenhoedje. In de meimaand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus.

De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen en Geheimen van het Licht overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria.

Op 4 dinsdagavonden, 2, 9, 16 en 23 mei om 19.00 uur wordt de rozenkrans gebeden.
16 Mei is de derde dinsdag waarbij er stil wordt gestaan bij de Droevige Geheimen.

De Droevige Geheimen zijn
1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader
2. Jezus wordt gegeseld
3. Jezus wordt met doornen gekroond
4. Jezus draagt Zijn Kruis naar de berg van Calvarie
5. Jezus sterft aan het Kruis

” Bidden is Ontmoeten”

Dinsdag 16 mei om 19.00 uur.
Sluit jij je ook aan?

Klik op Vieringen voor meer informatie.