Het Rozenhoedje 2 mei

Rozenkrans

In de Mariamaand bidden we de Rozenkrans ofwel elke dinsdagavond een Rozenhoedje. In de meimaand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus.

De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen en Geheimen van het Licht overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria.

Op 4 dinsdagavonden, 2, 9, 16 en 23 mei om 19.00 uur wordt de rozenkrans gebeden. 2 Mei is de eerste dinsdag waarbij er stil wordt gestaan bij de Blijde Geheimen.

De Blijde Geheimen zijn
1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

” Door de kracht van het bidden is Gods hulp voor elk soort verzoek en op elk gebied beschikbaar. ”

Dinsdag 2 mei om 19.00 uur.
Sluit jij je ook aan?