Rozenkransgebed 23 oktober

Rozenkrans

Door de kracht van het bidden is Gods hulp voor elk soort verzoek en op elk gebied beschikbaar.

Op de eerste vier dinsdagavonden in maand oktober om 19.00 uur
bent u welkom voor het bidden van de rozenkransgebed.

We bidden niet het volledige rozenkransgebed maar de verkorte versie, het rozenhoedje. We bidden dus één keer het gebedssnoer.
Bij elke rozenhoedje staan we stil bij een van de vijf geheimen van dit gebed: de Blijde, de Droevige, de Glorievolle en Lichtende geheimen. De mysteries van de rozenkrans verwijzen naar belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria.
We bidden het krachtige gebed tot God, via Zijn moeder, Maria, zij is immers de Moeder van de Heer, onze Moeder.

De Glorievolle Geheimen
1. Jezus wordt door zijn Vader uit de doop opgewekt
2. Jezus wordt naar de hemel opgenomen
3. Jezus zendt de heilige Geest over Maria en de apostelen
4. Maria wordt met lichaam en ziel ten hemel opgenomen
5. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde

Wij bidden op dinsdagavond
2 oktober de Blijde Geheimen
9 oktober de Geheimen van het Licht
16 oktober de Droevige Geheimen
23 oktober de Glorievolle Geheimen

Korte meditatie
We mogen nu bedenken:
de heilige Geest, Die is vlak bij ons,
in het eigen hart, want Hij is Gods kracht
en Gods licht in het eigen hart.

Fragment uit een meditatie ‘Jezus zendt de heilige Geest over Maria en de apostelen’
Bron: “Mij geschiede naar uw woord” door pater J. Bots SJ

Ook zonder eigen rozenkrans bent u welkom om mee te bidden, te mediteren, te luisteren, kortom aanwezig te zijn.
Bidt u mee?