Springprocessie in Echternach

Sinds jaar en dag wordt op de dinsdag na Pinksteren de beroemde ‘springprocessie’ gehouden in Echternach. In deze Luxemburgse plaats ligt de Heilige Willibrord begraven, de grondlegger van het Christelijk geloof in Nederland.

Al in de vijftiende eeuw wordt gerefereerd aan de processie als een reeds lang bestaande traditie. De deelnemers deden daarbij steeds drie stappen vooruit en twee stappen achteruit. Na de Tweede Wereldoorlog kwam een pas op die het midden houdt tussen een schaatsbeweging en een danssprong. Nu zijn deelnemers tijdens de optocht aan elkaar verbonden met witte zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet. Hun dansen herinnert aan koning David die voor de ark van God uit danste. Het is een uiting van geloofsvreugde!

We reizen met de opvolger van St. Willibrord, kardinaal Eijk, naar Echternach.
Op de heenreis bezoeken we de O.L.V. Kathedraal in Luxemburg stad. In de kathedraal staat ook een beeld van Maria, troosteres der bedroefden. De reis is een echte pelgrimstocht met gebedsmomenten, bezinning, en twee eucharistievieringen. Uiteraard is er ook veel aandacht voor cultuur en ontmoeting.

Reis:  maandag 28 mei t/m dinsdag 29 mei 2012
Begeleiding:  pastor Anton ten Klooster
Kosten:  € 199,- per persoon
Opgave:  vóór 8 april 2012 bij pastor Ten Klooster
tel.:  0575-460190 of e-mail: [email protected]