Terugkomviering Communicanten 8 juli jl.

Gezellige picknick voor de Communicanten en hun gezinnen in de tuin van de Joppekerk.

Zondag 8 juli jl. was het de Terugkomviering van de 21 Communicanten uit de geloofsgemeenschappen St. Joseph – Lochem,  St. Jan – Zutphen en Onze Lieve Vrouw TenHemelopneming – Joppe.

Het was een mooie familieviering; alle Communicanten zongen mee in het kinderkoor en veel kinderen mochten voorlezen.

Het thema van de viering was ‘Blijf dit doen’. Maar wat moeten we dan blijven doen? Er werd besproken dat we hierbij kunnen denken aan: Luisteren, Geloven, Helpen, Delen, Hopen, Spelen en Bidden.

Na de viering was er een gezellige picknick in de tuin van de Joppekerk.

Namens de werkgroep EHC,
Carolyne Kemp