Twee Priesterjubilarissen

Van Harte Gefeliciteerd!

Van Harte Gefeliciteerd!

Een terugblik van twee bijzondere feestelijke vieringen van twee innemende priesterjubilarissen, em. pastor Zandbelt en em. pastor Leisink, die wij met regelmaat in Joppe mogen ontmoeten in het voorgaan van de Heilige Mis.  Namens de geloofsgemeenschap Joppe wensen wij de heren van harte nog vele mooie jaren in goede gezondheid en dat zij nog vaak in onze geloofsgemeenschap mogen voorgaan.

Em. pastor Leisink 50 jaar priester
Op 19 juli was het 50 jaar geleden dat em. pastor Leisink tot priester werd gewijd.

Het was zijn wens om dit alleen in familiekring te vieren. Maar na de Eucharistieviering in de St. Jan t.g.v. het 50 jarig priesterjubileum van em. pastor Zandbelt, kwam bij onze koorleden, die hadden meegezongen in het projectkoor, het idee op om zondag 27 juli, wanneer em. pastor Leisink voorging, de dienst mede te verzorgen met zang.

Dit was voor hem een complete verrassing. Ook werd hem als dank nog een bloemetje aangeboden door de voorzitter van de locatieraad de heer Jan Wagemans, met de wens dat hij nog vaak in onze geloofsgemeenschap te  Joppe mag voorgaan.

Terugblik 50 jarig Priesterjubileum van em. pastor F. Zandbelt
Op zondag 20 juli 2014 werd het 50 jarig priesterjubileum van em. pastor F. Zandbelt gevierd in onze parochie van de H.H. Twaalf Apostelen. De Eucharistieviering, welke plaats vond in de St Janskerk te Zutphen, werd voorgegaan door de jubilaris geassisteerd door zijn neef pater H. Zandbelt, pastoor Hogenelst en oud plaatsgenoot pater J. Brinkhof die hier met verlof was uit Lima, Peru.

Het projectkoor was gevormd met koorleden uit de hele parochie, waarvan een groot aantal zangers afkomstig waren uit onze geloofsgemeenschap. Samen hebben we de gezangen verzorgd.

Er was een overvolle kerk waarin de saamhorigheid duidelijk voelbaar was. De jubilaris bedankte iedereen voor de medewerking aan de dienst en ieders betrokkenheid bij de viering. Dat heeft hem persoonlijk erg goed gedaan. Na de afloop van de Eucharistieviering was er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.