Uitnodiging 10-12-13 presentatie beleidsplan

Wat gaat er veranderen in Joppe?

“Mensen van de Weg………”

“God is dichterbij dan je denkt,” was het motto van ons beleidsplan voor de periode 2010-2015. Dat menen en geloven we nog steeds. De eerste stappen op die weg werden gezet door onze naamgevers, de Heilige Twaalf Apostelen. Op die weg willen wij verder gaan. Op die weg willen wij u meenemen.

Sinds de fusie tot één parochie op 1 januari 2010 zijn al de nodige stappen gezet. Het pastoraal team formuleerde 25 beleidsvoornemens waarvan er begin 2013 al 18 gerealiseerd zijn. Maar de ontwikkelingen gaan door en ze gaan snel. Vandaar dat het pastoraal team en parochiebestuur hard gewerkt hebben aan een nieuw beleidsplan. Want alleen maar doen wat gedaan moet worden is niet voldoende, om ook in de toekomst in deze regio een R.K. kerk te behouden en gelovig en kerkelijk leven mogelijk te maken.

Het Parochiebestuur en het Breed Parochieel Team hebben het vorige beleidsplan geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat een nieuw plan nodig is. Vervolgens zijn tijdens een overleg met de locatieraden en de pastoraatsgroepen, dit voorjaar in Vierakker, de vragen en aandachtspunten uit de twaalf locaties naar voren gebracht. Vandaaruit hebben team en bestuur, in samenwerking met een extern deskundige, een nieuw beleidsplan geschreven.

Het nieuwe beleidsplan is getiteld: Mensen van de Weg, in navolging van de naamgevers van onze parochie. Want ook de eerste apostelen en leerlingen van Jezus waren ‘Mensen van de Weg’. Ze waren geraakt door zijn roepstem en ze zijn Hem terstond gevolgd toen Hij hen riep.

Dit plan is op 12 september 2013 aan de verzamelde locatieraden en pastoraatgroepen gepresenteerd. Het schetst de lijnen waarlangs het pastoraal team samen met ons de toekomst in wil trekken. Daarom komen pastoor F. Hogenelst en de vice-voorzitter van het bestuur, de heer P.-H. Cremers, dit plan presenteren en met ons bespreken.

We nodigen u daarom uit kennis te nemen van het plan en met team en bestuur te spreken over de uitwerking ervan. 

U bent van harte welkom:
Op:        10 december 2013 om 20.00 uur
In:          kerk Joppe

klik hier (.doc) om het nieuwe beleisplan ‘Mensen van de weg’ te lezen.

We hopen in het belang van de toekomst van de Blijde Boodschap op vruchtbare ontmoetingen en gesprekken.

Trekt uw met ons mee op? Wij hopen het en we bidden er voor!

We ontmoeten u graag 10 december. 

Namens Pastoraatsgroep/Locatieraad,

Willem Achtereekte

Comments

  1. M.van Koppen zegt

    helaas zijn we op 10 dec. bij een van onze kk . in het buitenland; we zullen dus niet aanwezig zijn om hey Beleidsplan te horen. We kijken naar een verslag uit